Programismertetők

A betű varázsa

A foglalkozásokon büntetés-végrehajtási intézetben élő fiatal felnőttek vesznek részt. A programsorozat célja, hogy értékes irodalmi alkotások segítségével megismertesse őket pozitív képességeikkel, adottságaikkal, segítséget nyújtson az egészséges énkép és jövőkép kialakításához, motiválja őket a tanulásra, olvasásra, önképzésre, felkeltse kíváncsiságukat, érdeklődésüket az igényes olvasmányok iránt.

Megvalósító: Katona József Könyvtár
Helyszín: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Állampusztai Objektuma, Állampuszta (2013. június 13., 20., 27., július 4., 25.)

Bölcs időskor

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Ásotthalom (2012. november 20., december 4., 2013. január 15., március 19., április 23.); Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Mindszent (2012. november 22., december 6., 2013. január 17., március 21., április 25.); a Somogyi-könyvtár Móra utcai fiókkönyvtára, Szeged (2012. november 20., december 4., 2013. január 15., március 19., április 23.)

Építsünk együtt adatbázist!
Online programsorozat

A programban résztvevő gyermekek egy online felületre töltik fel az általuk kiválasztott könyvek adatait, illetve olvasmányokat ajánlanak egymásnak.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Pusztamérgesi Középiskola ;  Béke Utcai Általános Iskola, Szeged

Értékes vagy!

A programokon résztvevő 3–5. osztályos gyermekek értékes irodalmi alkotások segítségével ismerkedhetnek meg pozitív képességeikkel, adottságaikkal. Mindezzel a szülőknek és pedagógusoknak is segítséget nyújtunk az egészséges énkép kialakításához.

Megvalósító: Katona József Könyvtár
Helyszínek: Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Bácsalmás (2013. február 6., március 6., április 10., május 15., június 19.); Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Géderlak (Együttműködő partner: Duna-menti Közoktatási Társulás – Általános Iskola; 2013. február 13., március 13., április 17., május 15., június 4.); Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Katymár (Együttműködő partner: Bácskai ÁMK Általános Iskolája Katymári Tagintézménye; 2013. február 6., március 6., április 10., május 9., június 19.); Katona József Könyvtár, Kecskemét (Együttműködő partner: Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája; 2013. április 10., április 24., május 10., május 15., május 23.)

Irodalom a konyhában – ételek az irodalomban
Könyvtári  MENÜest 5 fogásban

A „gasztroirodalom” megismerésén keresztül az olvasás megszerettetése, olvasó felnőtté nevelés kötetlen formában, vizuális és auditív élményekkel. A programsorozat résztvevői megismerkedhetnek a magyar irodalom híres „szakácsaival” (Mikszáth Kálmánnal, Krúdy Gyulával, Tömörkény Istvánnal, Kosztolányi Dezsővel), belekóstolhatnak a népek-nemzetiségek irodalmi „ínyencségeibe”, és végül eljuthatnak arra a megállapításra, hogy ha a saját gyökereinket kutatjuk, a legmélyebbre akkor ásunk, ha belekukkantunk nagyanyáink receptkönyvébe.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Művelődési Ház és Könyvtár, Földeák (2012. december 4., 2013. január 22., február 5., március 19., április 10.); Városi Könyvtár, Csanádpalota (2012. december 4., 2013. január 9., február 6., 27., április 10.); Somogyi-könyvtár, Szeged (2012. december 19., 2013. február 13., március 20., április 10. + 1 alkalom)

Megvalósító: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Helyszínek: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (2013.  február 8., 22., március 8., 21., április 12.); Közösségi Ház és Könyvtár, Doboz (2013. január 17., 24, 31., február 7., 14.)

Irodalom, film, zene

A programban irodalmi művek és azok zenei, valamint filmadaptációi kerülnek bemutatásra. Történeti és elméleti háttér bemutatásával az előadók rávilágítanak arra, hogy a három művészeti ág egymástól különböző, sajátos formanyelvének lehetőségei milyen értelmezési lehetőségeket kínálnak. A program célja, hogy a hallgatóság újabb szempontok megismerésével gazdagodva hallgassa, nézze és olvassa újra a felkínált alkotásokat. A program segítséget nyújthat a középiskolás korosztálynak az érettségire való felkészülésben is, hiszen Az irodalom határterületei elnevezésű kötelező témakör feldolgozásához is hasznos tapasztalatokat szerezhetnek.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszín: Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és informatikai Szakközépiskola Kistelek (2013. február 13., 28., március 14., április 4., 16.)

Ismerd meg a múltadat!

A programsorozat célja a cigány hagyományok felelevenítésén túl az olvasásra szoktatás, a könyvtárhasználat megismerése, hogy minél több kincset tudjanak felfedezni általa. Munkánkban több felnőtt roma származású ember is segít, így hatékonyságuk biztosabb, a felnőtt példamutatása ösztönzően hat a gyerekekre. Az előadások után csoportos beszélgetésekre építve sok olyan témát tudunk megbeszélni, amelyek foglalkoztatják a résztvevőket.

A foglalkozások témakörei:
Történetük, vándorlásuk
Kultúrájuk, hagyományaik szokásaik
Az együttélés rejtett szabályai, a két kultúra kapcsolódásai
A cigány családok élete, gyermek a családban, az értékek átörökítése
Kisebbségek az EU-ban, a cigányok jelenlegi társadalmi helyzete és megítélésük.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszín: Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (2013. június, október 11., november 7., november 8., november 8.)

Még hogy mi nem olvasunk!

A program célja résztvevők megismertetése a kortárs és a közelmúlt gyermek- és ifjúsági irodalmának olyan műveivel, amelyekkel nem találkoznak még az irodalomórák anyagában, de amelyek számot tarthatnak a gyermekek érdeklődésére. Az öt foglalkozásokból álló sorozatban a gyerekek interaktív formában, a szövegekkel való aktív kapcsolatban a gyermek- és ifjúsági irodalom olyan alkotásaival ismerkedhetnek meg, amelyek korosztályukhoz és korosztályukról (is) szólnak. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, hogy az irodalom nem fekete betűk sokasága fehér papíron, hanem nagyszerű játék és az önkifejezés élő, valós lehetősége.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és óvoda Gregus Máté Tagintézmény Iskolai Egység, Székkutas (2012. november 22., december 13., 2013. január 10., 17., február 7.); Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája, Balástya (2013. február 13., 20., március 13., április 4., 16.)

Megvalósító: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Helyszínek: József Attila ÁMK, Mezőhegyes (2013. február 8., 22., március 8., 22., május 10.); Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza (2013. február 4., 25., március 4., 18., április 8.); Általános Iskola, Okány (2013. február 15., március 1., április 26., május 17., május 31.); Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Békéscsaba (2013. január 29., február 5., 12., 19., 26.;) Arany János Általános Iskola és Könyvtár Geszt (2013. február 14., 21., március 7., 21., április 11.)

Mi is olvasunk, csak másképpen!

A Somogyi-könyvtárban immár 25 éve működő Vakok Klubjának tagjai sok téma felé nyitottak, főleg az irodalom és a zene iránt. Célunk, hogy az általuk olvasható irodalommal jobban megismerkedjenek, szakértők segítségével betekintést nyerjenek az adott művek és szerzőik történelmi korába, kifejthessék véleményüket egy-egy alkotásról, felfedezzék az irodalmi műveket és saját életüket összekötő kapcsolódási pontokat.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszín: a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtára, Szeged (2012. november 9., december 7., 2013. január 18., február 15. + 1 alkalom)

Négy évszak, négy elem
Mesék siketeknek

A foglalkozások egy anyaggal bevont gimnasztikai labda köré épülnek. A gömb felületét 4 évszak, 4 elem, 4 égtáj szerint osztjuk fel. Erre a gömbre lehet varrni ragasztani, rögzíteni kicsi, plasztikus formákat, tárgyakat. A labda felülete segíti a hallássérült gyerekeket a térben és időben való tájékozódásban. A gyerekek megismerkednek anyagokkal különböző eszközökkel, megtapasztalják a csoportmunkát. A foglalkozások segítik a személyiség játékos formálódását, önértékelő rendszerének finomodását, összefogó és szövevényes egység megtapasztalását.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszín: Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Szeged (2012. december 11., 2013. január 15., február 12., április 9., május 21.)

„A nő ezer arca”
Női szerepek – Nők az irodalomban és a társművészetekben

A nők társadalmi szerepének változását feldolgozó művek kapcsán a különböző társművészetek segítségével a női lét többféle aspektusának bemutatása és azok értelmezési lehetőségei a program célja. A felnőtt olvasóinkat szeretnénk inspirálni az önelemzésre, önreflexióra, ezáltal segítve lelki és érzelmi fejlődésüket a szépirodalmi műveken keresztül. A kiválasztott könyvek alkalmasak a továbbgondolásra, értékrendek ütköztetésére, értékek, meggyőződések felmutatására, segítve az olvasó életminőségének, életvezetési kompetenciájának javulását.
A sokszínű programsorozatban az irodalmi műveket feldolgozó foglalkozások mellett képzőművészeti kiállítás, színházlátogatás, irodalomtörténeti és fotótörténeti előadás és vitaest erősíti tovább a személyesen megélt élményközpontú olvasásnépszerűsítést.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Ruzsa (2012. november 26., 2013. január 22., február 5., március 6., 7.); Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár (2012. november 29., 2013. január 24., február 15., 21., március 5.)

Olvasni jó – készségfejlesztő foglalkozás

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Csengele (2013. január 28., február 4., március 18., április 8., május 6.); TKIKI Csizmazia György Általános Iskola, Pusztaszer (2013. február 4., 25., március 11., április 15., május 13.)

Piszkos Fred és társai
Rejtő-regényhősök nyomában a könyvtárban és az interneten

Rejtő Jenő műveinek megismerésén keresztül az olvasás megszerettetése, olvasó felnőtté nevelés kötetlen formában, vizuális és auditív élményekkel. A programsorozat résztvevői megismerkedhetnek Rejtő Jenő sokszínű és sajátos humorú világával, színházi előadáson vehetnek részt, beleláthatnak a híressé vált Korcsmáros-képregények alkotási folyamatába, és végül egy játékos vetélkedőn vehetnek részt.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Tagintézménye (2012. november 20., 27., december 18., 2013. január 15., február 12., március 12.); Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Mórahalom (2012. november 20., 27., december 18., 2013. január 15., február 12., március 19.)

Rézbőrűek földjén

A programokon résztvevő 4–6. osztályos gyermekek egy érdekes kultúrtörténeti téma feldolgozásával gyakorolhatják a sokoldalú ismeretszerzést, elsajátíthatják a különböző információforrások használatát és mindezt a gyakorlatban is alkalmazhatják. Kiemelt hangsúlyt kap az ember és a természet viszonyának pozitív bemutatása.

Megvalósító: Katona József Könyvtár
Helyszínek: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Bócsa (Együttműködő partner: KTKT Általános Iskola és Középiskola Boróka Általános Iskolája; 2013. február 12., 21., március 12., április 9., május 14.); Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtára, Kecskemét (Együttműködő partner: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Móricz Zsigmond Általános Iskolája; 2013. április 11., 17., 26., május 10., 15.); Katona József Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtára, Kecskemét (Együttműködő partner: Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája; 2013. március 19., 26., április 9., 16., 30.); Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskőrös (2013. március 20., 27., április 10., 17., május 24.)

Várak a szépirodalomban

A program célja olvasóvá nevelés a magyarországi várak témakörében a hozzájuk kapcsolódó szépirodalmi művek (regények, legendák, mondák) segítségével. A programsorozat kapcsán a gyerekek dr. Csorba Csaba történész előadása keretében ismerkedhetnek a Kárpát-medence várainak történetével, kultúrtörténetével, a “várlakók” életmódjával. Hallhatják, olvashatják a várak regéit, mondáit, illetve a róluk született regényeket. Találkozhatnak Schmuck Ottó regényíróval is, aki a salgói és a somoskői várról írt ifjúsági regényt. Várakról szerzett tudásukat a várjátékokon tehetik próbára a résztvevők, a sikerrel teljesítők a gyulai várba kirándulhatnak, ahol megkaphatják kiérdemelt jutalmukat.

Megvalósító: Somogyi-könyvtár
Helyszínek: Arany János Általános Iskola, Szeged (2013. január 29., február 18., március 25., április 22., május 2.); Jerney János Általános Iskola, Szeged (2013. január 30., február 19., március 14., április 23., május 3.)

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Kapcsolódó képek:

Share