Haán Lajos: Békés vármegye hajdana – könyvajánló helytörténeti témában

bekes_varmegye_hajdana
REGIONÁLIS OLVASÁSI VETÉLKEDŐ 2015
HELYISMERETI TÉMAKÖR

Október 5-től keresse a kérdéseket!

Haán Lajos egykori békéscsabai evangélikus lelkész eredetileg 1870-ben megjelent kétkötetes munkája (Pest, Lauffer, 1870. ) mondhatni választott megyéje és annak települései történetét dolgozza fel. A mű első darabja a Történelmi rész a tényleges történetírás, melynek első részében a szerző időrendben haladva, majd általánosságban mutatja be a vármegye történetét. Haán Lajos külön foglalkozik e táj viszontagságaival, a magyarok bejöveteléig, majd ismerteti a középkori eseményeket, a török uralom évszázadait, s végül a visszakebelezés utáni évtizedeket. Az első rész második felében a szerző foglalkozik a vármegye nevének eredetével, változó határterületével, majd címerével és pecsétjével, földrajzi viszonyaival, a megye újratelepülésének történetével, lakosaival, egyházi ügyeivel, kulturális életével és közigazgatásával is. A kötet második fele ábécé sorrendben egymás után mutatja be a vármegye településeinek történetét.

Share

Hozzászólások lezárva.