Az Anyegin-téma irodalomban, filmen és zenében

puskin
Az Irodalom, film, zene programsorozat 5. találkozója

Az utolsó foglalkozás keretében a három művészeti ágban párhuzamosan kutatjuk, hogy Puskin és a társművészetek alkotói – ki-ki a maga művészeti ágában – milyen eszközökkel élnek az alakok megformálásakor, illetve a szereplők kapcsolatrendszerének többoldalú bemutatásakor.

A Puskin-mű szemelvényeinek elolvasása mellett a foglalkozás során Csajkovszkij operájából és Martha Fiennes 1999-ben készült filmjéből hallhatnak/láthatnak részleteket a diákok.

A sorozat zárásaként sor kerül az öt foglalkozás során született
tapasztalatok, a témával kapcsolatos reflexiók megbeszélésére.

Előadók: Juhász Orsolya, Újváriné Illés Mária

  • Árpád Fejedelem Gimnázium, Kistelek
    2013. április 4.
Share

Hozzászólások lezárva.